Identitate culturală

Satu Mare este un municipiu cu istorie bogată, nod comercial important dezvoltat în jurul unor bresle meștesugărești puternice ce au permis susținerea unor manifestări culturale bogate și diverse.

Experiența multiculturală este esența normalității sătmărene și de aceea este important să nu răspundem la provocări desuete. Cultura nu se poate face pe străzi și mai ales nu se poate impune în forță. Să spunem nu hotărât discriminării pozitive în integralitatea manifestărilor sale.

În interesul apărării drepturilor minorităților consider că “strada” este o realitate administrativă care nu ar trebui să fie asociată unui demers discriminativ, chiar și pozitiv.

Puterea unui oraș modern se reflectă și în modul în care urbea înțelege nevoia unei vieți spirituale pline de conținut și lipsită de formalism. Finalizarea bisericilor din cartiere este astfel o prioritate, pe care o voi sprijini ferm din primul an de mandat.

De asemenea, istoria sătmăreană nu trebuie uitată, și trebuie realizate:

inventarierea completă a clădirilor vechi, susținerea conservării, refacerii și promovării acestora, inclusiv prin crearea unui album de prezentare a patrimoniului cultural sătmarean autentic ce se poate constitui într-un veritabil ghid tematic de vizitare turistică;

Constituirea unui corp consultativ de supervizare format din arhitecți și istorici pentru analiza proiectelor de urbanism.

Demnitate pentru Hotelul Dacia, nu voi permite distrugerea simbolului municipiului. În primul an de mandat voi realiza toate demersurile necesare pentru definitivarea lucrărilor la acest obiectiv și redarea lui sătmărenilor.

Înființarea Agorei, în aserțiunea mea, este mijlocul care permite apropierea substanțială a aleșilor locali de cetățenii care le-au acordat votul, permițând sătmărenilor participarea directă și nemijlocită la procesul de decizie în problemele importante ce privesc municipiul.