Despre calitate in construcții

Conform legii 10/1995, Sistemul calităţii în construcţii reprezintă ansamblul de structuri organizatorice, responsabilităţi, regulamente, proceduri şi mijloace, care concură la realizarea calităţii construcţiilor în toate etapele de
concepere, realizare, exploatare şi postutilizare a acestora.

Ce înseamnă asta pentru etapa de proiectare? Să facem o recapitulare a ceea ce inseamna ca număr de persoane cu responsabilitate in sistemul de control al calității pentru un proiect complex (să zicem locuinte colective sau birouri, cu parter comercial + alimentatie publică, in centrul Bucureștiului, ca extindere la o construcție existentă. Doar clădire, fără studii de teren și proiecte de drumuri, branșamente la utilități etc.)

PROIECTARE – între 12 și 15 persoane

 • Șef de proiect complex – arhitect cu drept de semnatura – 1 persoana
 • Verificator – arhitect atestat ca verificator la cerințele B, C, D, E, F – 1-3 persoane.
 • Șef proiect rezistență – inginer diplomat – 1 persoana
 • Expert – inginer diplomat atestat ca expert la cerința A1
 • Verificator – inginer diplomat atestat ca verificator la cerințele A1, A2 – 1-2 persoane
 • Șef proiect instalații sanitare – inginer diplomat – 1 persoană
 • Verificator – inginer diplomat atestat ca verificator la Is -1 persoană
 • Șef proiect instalații electrice – inginer diplomat – 1 persoană
 • Verificator- inginer diplomat atestat ca verificator la Ie- 1 persoană
 • Șef proiect instalații HVAC – inginer diplomat – 1 persoană
 • Verificator- inginer diplomat atestat ca verificator la It – 1 persoană
 • Verificator – inginer diplomat atestat ca verificator la cerinta C pentru instalatii – 1 persoană

AVIZARE / AUTORIZARE – minimum 6 persoane, maximum… X

 • aviz ISU – 1 persoană
 • aviz ISC – 1 persoană
 • aviz DSP – 1 persoană
 • aviz DSV – 1 persoană
 • aviz comisia pentru cultură – 1 persoană
 • Autorizație de Construire – 1 persoană
 • Inainte de inceperea execuției, 18 – 21 de persoane, fiecare având o calificare certificată pe domeniul său, confirmă prin semnătură și ștampilă sau parafă că proiectul care urmează a fi executat respectă legislația în vigoare.

Ce urmează? Execuția. Să vedem ce înseamnă execuția din punctul de vedere al proiectantului.

Comunicarea începerii lucrărilor – anexeaza Autorizația de Construire și informează cine sunt beneficiarul și „actorii” cu rol în controlul calității pentru în etapa de execuție – constructor, RTE, CTC, diriginți de șantier, proiectanți.

Programul de faze determinante, elaborat de proiectanți pentru toate specialitățile. Ca practică neunitară, odată cu programul de faze se depun și proiecte faza PTh pentru toate specialitățile. Proiectele sunt deci la dispoziția ISC pentru un „supracontrol” în ceea ce priveste corectitudinea soluțiilor tehnice și respectarea legislației aplicabile.

Dispozițiile de șantier, semnate de proiectant și verificator, se transmit către emitentul AC și se anexează în completarea Autorizației sau, în funcție de caracterul și amploarea modificărilor, se reia procedura de autorizare pentru schimbare de temă.
si…

RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Aici treaba e complexă. Pentru recepție, constructorul trebuie să pună la dispoziția autorităților niște metri cubi de Cartea Construcției. Pe lângă bibliorafturile cu proiecte, avize, autorizații, dispoziții de șantier, cu cele 17-20 de ștampile și semnături, mai sunt agremente pentru orice șurubel folosit, certificate de calitate pentru fiecare linguriță de beton pus în operă, procese verbale etc.

Să nu uităm nici aici de proiectant, fără al cărui punct de vedere prin care se confirmă că s-a executat conform proiectului autorizat, nu se poate convoca recepția.

Interesant este că însă că daca lucrările nu au fost executate conform proiectului avizat, iar modificările nu s-au făcut cu acordul proiectantului, peste cele 17-20 de ștampile din faza de proiectare poate veni un expert (+1 ștampilă) care confirmă că e bine și așa și un alt proiectant (+1 ștampilă) care dă o dispoziție de șantier pentru modificări și dă un punct de vedere favorabil.

Oricum, rolul proiectantului este doar formal. El nu face parte din comisia de recepție decât ca invitat, iar emitentul autorizației de construire are un statut special și poate admite recepția chiar dacă alți membri ai comisiei de recepție solicită respingerea – ISU, ISC, adica exact cei care au un punct de vedere tehnic și calificat.